Et kristens værested skaber sammenhold

Der findes mange anledninger til at blive samlede i grupper i det danske land.

Det kan være alt fra foreninger, klubber, stævner, ekskursioner, rejser, ture med videre; det står endda nedskrevet i vores Grundlov, at vi har ret til at samles som folk og danne blandt andet foreninger.

Et af sådant kan være et kristent værested, hvor man netop samles og hylder den fælles interesse, man har – lige her er den så omdrejningspunktet for mange menneskers liv.

For man kan jo have en interesse, som man mødes om i klubber, og hvor man snakker internt, om den slags, men det foregår mere på hobbyplan som adspredelse til det, man ellers render og laver i det daglige liv.

Man identificerer sig måske ikke så meget med det, end at man i højere grad ser det som et supplement for ens tilværelse.

I hvert fald vælger man ikke at basere ens liv på det, for så ser mange mennesker nok skævt til en.

Men sådan kan livet for for eksempel et kristens værested, hvor man måske gerne vil mødes med ligesindende for at tale om Vor Herre, Jesus, Helligånden og de andre ting, som går igen i det hellige skrift i Bibelen.

Mange mennesker lever nemlig deres liv efter denne bog, men mindre kan også gøre det; men i det danske samfund er mange mennesker kristne per definition ved at være dømt, konfirmerede og gift i kirken, men udover disse anledninger til at gå i kirke, så bruger de ikke det kristne i det daglige liv.

Det er der så mulighed for at dyrke mere nærmere i specielt et kristent værested, hvor man bekender, at man tror på Faderen, den almægtige; og selvom resten af samfundet så synes, man måske virker lidt mærke på grund af dette, så betyder det meget for ens liv og tilværelse.

Et sådant værested kan findes her: https://www.mikkelsbakke.dk/